ای آنکِ اندر باغِ جان آلاجقی برساختی، آتش زدی در جسم و جان روحِ مصوّر ساختی

دیدگاهتان را بنویسید