تاریخچه

در ادامه ی تاریخچه ی مطرح شده، در زمان گذار از Instagram.com به وضعییت انتشار در به صورت مستقل ابتدا در زیر دامنه ی r.unim.ir انتشار برای زمانی شاید دو تا سه سال انجام می گرفت، poemcollection.flowup.ir نیز به گمان مقطعی در این میان میزبان این محتوا بود در فاصله ای که Sarif.ir متوققف شده بود، 13:31 شنبه 18 تیر 1401 9 جولای 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

در ادامه ی تاریخچه ی مطرح شده، نخستین فال از کتاب آقای حافظ چنین آمد، دیدار شد میسسر و بوس و کنار هم کز بخت شکر دارم و از روزگار هم، 19:05 دوشنبه 7 تیر 1401 27 جون 2022 خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه).

حوالی هزار و سیصد و هشتاد و نه یا نود شمسی بود در شهری مشغول گذر از دوران تحصیل بودیم که یک همخانه‌ای پیشنهاد داد به شهر برای تهیّۀ دیوان شعر عازم شویم، پیشنهاد ما چنین بود که هزینۀ تهیّۀ کتاب را ما تقبّل داریم و ایشان هر زمان لازم دیدند به مطالعه بردارند وچنین شد که دو دیوان از آقایان حافظ و خیّام تهیّه گشت، به صورت پراکنده گذار و فال و ابیاتی که به نظر خوش می‌نشست را در آن دوران در شبکۀ اجتماعی Facebook منتشر می‌ساختیم و این روند ادامه داشت تا مقطعی که با شبکۀ Instagram به واسطۀ جستجو گری یا شاید شکار شدن و البتّه “ولی کجا مگس از پی شکر نرود” در اینستاگرام مشغول به انتشار اشعار شدیم به صورت تصویر که به گمان این موضوع مناسبی برای نوشتار نیست، امّا چه اهمّیّتی داشت، دیر زمانی سپری شد و آرام آرام با موضوع حقوق مولّف بیشتر آشنا شدیم و چشم گشودیم و دیدیم هر آنچه از آقایان حافظ و خیّام و مولانا نقش زده‌ایم با نرم افزار Photoshop بوده است و جواز آن نا موجود، در این حوالی دیوانی قدیمی گزیده‌ای از اشعار دیوان آقای شمس آقای مولانا نیز به دستمان رسیده بود، به هر حال امکان تهیّۀ جواز نداشتیم و قرار بر زدودن تمامی تصاویر شد و حساب اینستاگرام از تصویر تهی گشت، اینبار از نو با نرم افزاری رایگان از برنامه‌های تحت Android فرآیند انتشار صورت گرفت تا زمانی که در یک ساب دامنه انتشار با استفاده از سیستم مدیریّت محتوای WordPress به صورت سایت مستقل آغاز شد، آنچه در اینستاگرام بود با حفظ تاریخ منتقل گشت که اغلب اشعاری از آقای مولانا بودند و تقریبا پیش از آن و دوران پس از حذف نخست دیوان آقای حافظ به اتمام رسیده بود. باغستان شهریار 01:11 جمعه 16اردیبهشت 1401. “مگس کجا از پی شکر نرود” به “ولی کجا مگس از پی شکر نرود” اصلاح شد، 01:23 همین حوالی.

دیدگاهتان را بنویسید