دسته: Ghazaliat mr heydar shirazi

  • به طرّه طیرۀ مشکی به چهره غیرت ماه که‌ای چه‌ای چه کسی لا اله الا الله

    به طُرّه طیرۀ مشکی به چهره غیرتِ ماهْ که‌ای چه‌ای چه کسی لا اله الا الله

    تو نورِ چشمِ منی زآن سبب که در شب و روز ندیده دیدهٔ من بی رُخَت سفید و سیاه

    بر آنکه در نظر عاشقان[…]

  • Post published ago date 3 هفته قبل
  • Categories Ghazaliat mr heydar shirazi Mr heydar shirazi munes al arvah bureau mr heydar shirazi