آینه ی چینی تو را با زنگی اعشی چه کار، کر مادرزاد را با ناله ی سرنا چه کار

Ayneye chini to ra ba zangiye asha che kar, karre madarzad ra ba naleye sorna che kar

“ahsa” bedoune khatte kouchak bar sare “a”ye nakhost dar beyt neveshte shod, balke mahsour nagardad va dar zarorat jahate douri az zaviyeye daryafte mokhatab az mafhoume delkhahe ravi estefade gardad.

آیْنهٔ چینی تو را با زنگی اعشیٰ چه کار، کرِّ مادرزاد را با نالهٔ سرنا چه کار

هر مخنّث از کجا و نازِ معشوق از کجا طفلکِ نوزاد را با بادهٔ حمرا چه کار

دستِ زهره در حنا او کِی سلحشوری کند مرغِ خاکی را به موج و غرّهٔ دریا چه کار

بر سرِ چرخی که عیسیٰ از بلندی بو نبرد مر خرش را ای مسلمانان بر آن بالا چه کار

قوم رندانیم در کنجِ خراباتِ فنا خواجه ما را با جهاز و مخزن و کالا چه کار

صد هزاران ساله از دیوانگی بگذشته‌ایم چون تو افلاطونِ عقلی رُو تو را با ما چه کار

با چنین عقل و دل آیی سوی قطّاعان راهْ تاجرِ ترسنده را اندر چنین غوغا چه کار

زخمِ شمشیر است این جا زخمِ زوبین هر طرفْ جمعِ خاتونانِ نازک‌ساقِ رعنا را چه کار

رستمان امروز اندر خونِ خود غلطان شدند زالکان پیر را با قامتِ دوتا چه کار*

عاشقان را منبلان دان زخم‌خوار و زخم‌دوست عاشقانِ عافیت را با چنین سودا چه کار

عاشقانِ بوالعجب تا کشته‌تر خود زنده‌تر در جهانِ عشقْ باقی مرگ را حاشا چه کار

وانگهی این مستِ عشق اندر هوای شمسِ دین رفته تبریز و شنیده رُو تو را آن جا چه کار

از ورای هر دو عالم بانگ آید روح را پس تو را با شمسِ دینِ باقی اعلا چه کار

علامات(فتحه، ضمّه، کسره و همزه بر روی حرف به عنوان ی) از تیتر نوشته حذف شد، باغستان شهریار، 03:35 دوشنبه 29 فروردین 1401.

Ayneye chini to ra ba zangiye asha che kar, karre madarzad ra ba naleye sorna che kar

"ahsa" bedoune khatte kouchak bar sare "a"ye nakhost dar beyt neveshte shod, balke mahsour nagardad va dar zarorat jahate douri az zaviyeye daryafte mokhatab az mafhoume delkhahe ravi estefade gardad.

دیدگاهتان را بنویسید