هان ای سفری عزم کجای است تو را، هر جا که روی نشسته‌ای در دلِ ما

هان ای سفری عزم کجای است تو را، هر جا که روی نشسته‌ای در دلِ ما
چندان غمِ دریاست تو را چون ماهی، کافشاند لبِ خشکِ تو درّ دریا

دیدگاهتان را بنویسید