نور فلک است این تن خاکی ما، رشک ملک آمده‌ست این چالاکی ما

نور فلک است این تنِ خاکی ما، رشکِ ملک آمده‌ست چالاکی ما
گه رشک بَرَد فرشته از پاکی ما، گه بگریزد دیو ز بی‌باکی ما

دیدگاهتان را بنویسید