من بی‌خبرم خدای حق میداند، کاندر دلِ من مرا چه می‌خنداند

من بی‌خبرم خدای حق میداند، کاندر دلِ من مرا چه می‌خنداند
باری دلِ من شاخِ گلی را مانَد کش بادِ صبا ز لطف می‌افشاند

دیدگاهتان را بنویسید