عالم همه سخرهٔ صفاتِ اویند، در هستی خویش جمله مات اویند

عالم همه سخرهٔ صفاتِ اویند، در هستی خویش جمله مات اویند
وانها که ز پردهٔ حیاتِ اویند، موقوف صفت نیَند، ذاتِ اویند

دیدگاهتان را بنویسید