رویت بینم بدرِ من آن را دانم، وانجا که تویی صدرِ من آن را دانم

رویت بینم بدرِ من آن را دانم، وانجا که تویی صدرِ من آن را دانم
وان شب که تو را بینم ای رونق عید، در عمرِ شبِ قدر من آن را دانم

دیدگاهتان را بنویسید