روزی به خرابات گذر می‌کردم، این دلقِ بشر دوخت به در می‌کردم

روزی به خرابات گذر می‌کردم، این دلقِ بشر دوخت به در می‌کردم
هر کس نظری به جانبی می‌کردند، من بر نظر خویش نظر می‌کردم

دیدگاهتان را بنویسید