جز دمدمه عشق تو در گوش نماند، جان را ز حلاوت ازل هوش نماند

جز دمدمهٔ عشقِ تو در گوش نمانْد، جان را ز حلاوتِ ازل هوش نماند

بی رنگی عشق رنگهایی آمیخت، وز حالتِ بی‌ رنگ فراموش نماند

دیدگاهتان را بنویسید