جز جامِ جلالتِ اجل نوش مکم، جز ز آتش عشقِ کبریا جوش مکن

جز جامِ جلالتِ اجل نوش مکن، جز ز آتشِ عشقِ کبریا جوش مکن

از کانِ عقیقِ فقر عشرت نقد است، مِی می‌خور و قصّهٔ پرندوش مکن

دیدگاهتان را بنویسید