بگویم مثالی از این عشقِ سوزان، یکی آتشی در نهانم فروزان

بگویم مثالی از این عشقِ سوزان، یکی آتشی در نهانم فروزان

اگر می‌بنالم و گر می‌ننالم به کار است آتش به شب‌ها و روزان

همه عقل‌ها خرقه دوزند لیکن جگرهای عشّاق شد خرقه سوزان

دیدگاهتان را بنویسید