ای همه سرگشتگان مهمانِ تو، آفتاب از آسمان پرسان تو

ای همه سرگشتگان مهمانِ تو، آفتاب از آسمان پرسان تو
چشم بد از روی خوبت دور باد ای هزاران جان فدای جان تو
چون فدا گردند جاویدان شوند زآنکِ اکسیر است جان را کان تو
گاو و بزغاله و بره گردونِ چرخ باد ای ماهِ بتان قربان تو
زآنک قربان‌ها همه باقی شوند در هوای عید بی‌پایان تو
در سرای عصمتِ یزدان تویی بخت و دولت روز و شب دربان تو
ای خدا این باغ را سرسبز دار در بهارستان بی‌نقصان تو
تا ملایک میوه از وی می‌کشند می‌چرند از نخل و سیبستان تو
این شکرخانه همیشه باز باد پر نبات و شکّرِ پنهان تو
آبِ این جو ای خدا تیره مباد تا به هر سو می‌رود ز احسان تو
این دعا را یا رب آمین هم تو کن، این دعا آنِ تو آمین آن تو
چنگ و قانونِ جهان را تارهاست، نالهٔ هر تار در فرمان تو
من بخفتم تو مرا انگیختی، تا چو گویم در خم چوگان تو
ور نه خاکی از کجا عشق از کجا گر نبودی جذبه‌های جان تو
خاکِ خشکی مست شد تر می‌زند، آنِ توست این آنِ توست این آن تو
دی مرا پرسید لطفش کیستی، گفتم ای جان گربه در انبان تو
گفت ای گربه بشارت مر تو را که تو را شیری کند سلطان تو
من خمش کردم توام نگذاشتی، همچو چنگم سُخرهٔ افغان تو

دیدگاهتان را بنویسید