ای نور دل و دیده و جانم، چونی، وی آرزوی هر دو جهانم، چونی

ای نور دل و دیده و جانم چونی، وی آرزوی هر دو جهانم چونی
من بی لب لعل تو چنانم که مپرس، تو بی رخِ زردِ من ندانم چونی

دیدگاهتان را بنویسید