آن کانِ نبات تُنگِ شکّر نآمد، وان آبِ حیات بحرِ گوهر نامد

آن کانِ نبات تُنگِ شکّر نآمد، وان آبِ حیات بحرِ گوهر نامد

گفتم بروَم به عشوه دم‌ها دهمش، چون راست بدیدمش دمم برنامد

دیدگاهتان را بنویسید