چون از رخِ یار دور گشتم به بهار، عیدم به چه کار آید و عیشم به چه کار

چون از رخِ یار دور گشتم به بهار، عیدم به چه کار آید و عیشم به چه کار
از باغ به جای سبزه گو خار بروی، وز ابر به جای قطره گو سنگ ببار

دیدگاهتان را بنویسید