میرِ خرابات تویی ای نگار، وز تو خرابات چنین بی‌قرار

میرِ خرابات تویی ای نگار، وز تو خرابات چنین بی‌قرار
جمله خرابات خرابِ تواند، جملهٔ اسرار ز توست آشکار
جانِ خراباتی و عمرِ عزیز، هین که بشد عمر چنین هوشیار
جان و جهان جانِ مرا دست گیر، چَشمِ جهان حرفِ مرا گوش دار
خاکِ کفت چشمِ مرا توتیاست، وعدهٔ تو گوشِ مرا گوشوار
خمرِ کهن بر سرِ عشّاق ریز، صورتِ نو در دلِ مستان نگار
ساغرِ بازیچه فانی ببر، ساغرِ مردانهٔ ما را بیار
آتشِ مِی بر سرِ پرهیز ریز، وای بر آن زاهدِ پرهیزکار
حق چو شرابِ ازلی دردهد مرد خورَد بادهٔ حق مَردوار
پرورشِ جان به سقاهم بوَد، از مِی و از ساغرِ پروردگار

دیدگاهتان را بنویسید