ما اطیب ما الذ ما احلانا، کنّا مهجا ولم نکن ابدانا

ما اطیب ما الذ ما احلانا، کنّا مهجا ولم نکن ابدانا
ان شا بنا کرامه مولانا، یعفوو یعیدنا کما ابدانا

دیدگاهتان را بنویسید