رفتم به طبیب و گفتمش زین‌الدین، این نبض مرا بگیر و قاروره ببین

رفتم به طبیب و گفتمش زین‌الدین، این نبض مرا بگیر و قاروره ببین
گفتا باد است با جنون گشته قرین، گفتم هله تا باد چنین، باد چنین

دیدگاهتان را بنویسید