در دبستان دوش از غم و شیون خویش می‌گشتم و می‌گریستم بر تن خویش

در دبستان دوش از غم و شیونِ خویش می‌گشتم و می‌گریستم بر تنِ خویش

آمد گلِ سرخ و چاک زد دامنِ خویش و آلود اشکم همه پیراهن خویش

فال خورده در شخص شاعر و شعر از سایت گنجور، باغستان شهریار 07:35 جمعه 16 اردیبهشت 1401.

دیدگاهتان را بنویسید