تا با تو به صلح گشتم ای مایهٔ جنگ، گردد دلِ من همی ز بُترویان تنگ

تا با تو به صلح گشتم ای مایهٔ جنگ
گردد دلِ من همی ز بُترویان تنگ
نشگفت که از ستارگان دارم ننگ
امروز که آفتاب دارم در چنگ

دیدگاهتان را بنویسید