بی جام در این دُور شراب است شراب، بی دود در این سینه کباب است کباب

بی جام در این دُور شراب است شراب
بی دود در این سینه کباب است کباب
فریادِ رباب عشق از زخمهٔ اوست
زنهار، مگو همین رباب است رباب

دیدگاهتان را بنویسید