به طرّه طیرۀ مشکی به چهره غیرت ماه که‌ای چه‌ای چه کسی لا اله الا الله

به طُرّه طیرۀ مشکی به چهره غیرتِ ماهْ که‌ای چه‌ای چه کسی لا اله الا الله

تو نورِ چشمِ منی زآن سبب که در شب و روز ندیده دیدهٔ من بی رُخَت سفید و سیاه

بر آنکه در نظر عاشقان کنی گذری بوَد ز هر طرفی صد هزار دیده به راه

چو زلفِ چون رَسَنَت عاشقان به بند کشد در افکنَد به زَنَخ صد هزار خسته به چاه

گرَم به دستِ کرَم چون قبا به برگیری شوَم ز خلقِ جهان سرفراز همچو کلاه

به حضرتت چو غلامان به خدمت آمده‌ام ولی عجب ز گدا گر رسد به حضرت شاه

ز روی کار بخواهم شد و نخواهی کرد به رویِ کارِ منِ زارِ دل‌شکسته نگاه

ندارد از مهِ رویِ تو طالعی حیدر چه طالع است مرا لا اله الا الله‏

فال خورده به شخص شاعر و شعر(غزل) از سایت گنجور، پیش از این فالی از شخص شاعر و شعر(غزل) چنین افتاد از آقای اسیر شهرستانی غزل 451، باغستان شهریار 05:37 یکشنبه 11 اردیبهشت 1401. شخص به پیش از شاعر افزوده شد، 05:59 همین حوالی.

دیدگاهتان را بنویسید