به باغ آییم فردا جمله یاران، همه یارانِ همدل همچو باران

به باغ آییم فردا جمله یاران، همه یارانِ همدل همچو باران
صلا گفتیم فردا روزِ باغ است، صلای عاشقان و حق‌گزاران
در آن باغِ بتان و بت پرستان، هزاران در هزاران در هزاران
همه شادان و دست انداز و خندان، همه شاهانِ عشق و تاجداران
به زیرِ هر درختی ماه‌رویی، زهی خوبان زهی سیمین عذاران
یکی جوقی پیاده همچو سبزه، دگر جوقی چو شاخِ گل سواران
نبینی سبزه را با گل حسودی، نباشد مستِ آن مِی را خماران

دیدگاهتان را بنویسید