برچسب: neishabour

 • کافری است از عشق دل برداشتن، اقتدا در دین به کافر داشتن

  کافری‌ست از عشق دل برداشتن اقتدا در دین به کافر داشتن

  در ملا تحقیق کردن آشکار در خلا دینِ مزوّر داشتن

  از برون گفتن که شیطان گمره است وز درونش پیر و رهبر داشتن

  […]
 • Post published ago date 2 سال قبل
 • Categories غزلیّات – آقای عطّار
 • چند باشم در انتظار تو من، فتنهٔ روی چون نگار تو من

  چند باشم در انتظارِ تو من فتنهٔ رویِ چون نگارِ تو من

  خشک لب مانده نعل در آتش تشنهٔ لعلِ آبدارِ تو من

  وقت آمد که بر میان بندم کمر از زلفِ مشکبارِ تو من