دسته: مختارنامه – آقای عطّار – باب چهل و هشتم: در سخن گفتن به زبان شمع

باب-چهل-و-هشتم-در-سخن-گفتن-به-زبان-شمع
تاریخ ایجاد موضوعفروردین ۷, ۱۴۰۱