دانی که چه میگوید این بانگ رباب، اندر پی من بیا و ره را دریاب


دانی که چه میگوید این بانگ رباب، اندر پی من بیا و ره را دریاب
زیرا به خطا راه بری سوی صواب، زیرا به سوال ره بری سوی جواب


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.