برچسب: ابو سعید ابوالخیر

  • عشق تو ز خاص و عام پنهان چه کنم، دردی که ز حد گذشت درمان چه کنم

    عشقِ تو ز خاص و عامْ پنهان چه کنم، دردی که ز حد گذشت درمان چه کنم

    خواهم که دلم به دیگری میل کند من خواهم و دل نخواهد ای جان چه کنم

  • Post published ago date 2 سال قبل
  • Categories دوبیتی – آقای ابو سعید ابوالخیر