برچسب: abolkheir

 • ابریست که خون دیده بارد غم تو، زهریست که تریاق ندارد غم تو

  ابریست که خونِ دیده بارَد غمِ تو زهریست که تریاق ندارد غم تو

  در هر نفسی هزار محنت زده را بی دل کند و ز دین بر آرَد غم تو

 • Post published ago date 2 سال قبل
 • Categories دوبیتی – آقای ابو سعید ابوالخیر
 • عشق تو ز خاص و عام پنهان چه کنم، دردی که ز حد گذشت درمان چه کنم

  عشقِ تو ز خاص و عامْ پنهان چه کنم، دردی که ز حد گذشت درمان چه کنم

  خواهم که دلم به دیگری میل کند من خواهم و دل نخواهد ای جان چه کنم

 • Post published ago date 2 سال قبل
 • Categories دوبیتی – آقای ابو سعید ابوالخیر