چو غلامِ آفتابم هم از آفتاب گویم، نه شبم نه شب‌پرستم که حدیث خواب گویم

چو غلامِ آفتابم هم از آفتاب گویم، نه شبم نه شب‌پرستم که حدیث خواب گویم
چو رسولِ آفتابم به طریق ترجمانی، پنِهان از او بپرسم به شما جواب گویم
به قدم چو آفتابم به خرابه‌ها بتابم بگریزم از عمارتْ سخن خراب گویم
به سرِ درخت مانم که ز اصل دور گشتم، به میانهٔ قشورم همه از لباب گویم
من اگر چه سیبِ شیبم ز درخت بس بلندم، من اگر خراب و مستم سخنِ صواب گویم
چو دلم ز خاکِ کویش بکشیده است بویش، خجلم ز خاکِ کویش که حدیثِ آب گویم
بگشا نقاب از رخ که رخِ تو است فرّخ، تو روا مبین که با تو ز پسِ نقاب گویم
چو دلت چو سنگ باشد پر از آتشم چو آهن، تو چو لطفِ شیشه گیری قدح و شراب گویم
ز جبینِ زعفرانی کر و فرّ لاله گویم، به دو چَشمِ ناودانی صفتِ سحاب گویم
چو ز آفتاب زادم به خدا که کیقبادم، نه به شب طلوع سازم نه ز ماهتاب گویم
اگرم حسود پرسد دلِ من ز شُکر ترسد، به شکایت اندر آیم غمِ اضطراب گویم
برِ رافضی چگونه ز بنی قحافه لافم، برِ خارجی چگونه غمِ بو تراب گویم
چو رباب از او بنالد چو کمانچه رو درافتم، چو خطیب خطبه خواند من از آن خطاب گویم
به زبان خموش کردم که دلِ کباب دارم، دلِ تو بسوزد ار من ز دلِ کباب گویم

دیدگاهتان را بنویسید