من ذره و خورشید لقایی تو مرا، بیمار غمم عین دوایی تو مرا

من ذرّه و خورشیدلقایی تو مرا، بیمارِ غمم، عین دوایی تو مرا

بی بال و پر اندر پیِ تو می پرّم، من کَه شده‌ام، چو کهربایی تو مرا

دیدگاهتان را بنویسید