من تجربه کردم صنمِ خوش‌خو را، سیلابِ سیه تیره نکرد آن جو را

من تجربه کردم صنمِ خوش‌خو را، سیلابِ سیه تیره نکرد آن جو را

یک روز گِرِه نبست او ابرو را، دارم پیِ مرگ و زندگانی او را

دیدگاهتان را بنویسید