قلّاشانیم و لاابالی حالیم، فتنه شدگانِ ازلِ آزالیم

قلّاشانیم و لاابالی حالیم، فتنه شدگانِ ازلِ آزالیم
جان داده به عشق، رطلِ مالامالیم، صافی بخوریم و دُرد بر سر مالیم

دیدگاهتان را بنویسید