عشق تو ز خاص و عام پنهان چه کنم، دردی که ز حد گذشت درمان چه کنم

عشقِ تو ز خاص و عامْ پنهان چه کنم، دردی که ز حد گذشت درمان چه کنم

خواهم که دلم به دیگری میل کند من خواهم و دل نخواهد ای جان چه کنم

دیدگاهتان را بنویسید