سرگشته چو آسیای گردان کنمت، بی‌سر گردان چو گوی گردان کنمت

سرگشته چو آسیای گردان کنمت، بی سر گردان چو گوی گردان کنمت

گفتی بروم با دگری در سازم، با هر که بسازی زود ویران کنمت

دیدگاهتان را بنویسید