سرمایه‌ی عقل سِرِّ دیوانگی است، دیوانه‌ی عشق مردِ فرزانگی است

سرمایه‌ی عقل سِرِّ دیوانگی است، دیوانه‌ی عشق مردِ فرزانگی است
آن کس که شد آشنای دل در رهِ درد، با خویشتنش هزار بیگانگی است

دیدگاهتان را بنویسید