ز غم تو زار زارم هله تا تو شاد باشی، صنما در انتظارم هله تا تو شاد باشی

ز غمِ تو زارِ زارم هله تا تو شاد باشی، صنما در انتظارم هله تا تو شاد باشی

تو مرا چو خسته بینی نظرِ خجسته بینی، دل و جان به غم سپارم هله تا تو شاد باشی

ز غمِ دلم چه شادی به جفا چه اوستادی، دَمِ شاد برنیارم هله تا تو شاد باشی

صنما چو تیغِ دشنه تو به خونِ بنده تشنه، ز دو دیده خون ببارم هله تا تو شاد باشی

تو مرا چو شاد بینی سر و سینه پُر ز کینی، سرِ خویش را نخارم هله تا تو شاد باشی

ز تو بخت و جاه دارم دلِ تو نگاه دارم صنما بر این قرارم هله تا تو شاد باشی

تویی جانِ این زمانه تو نشسته پُر بهانه، ز زمانه برکنارم هله تا تو شاد باشی

تن و نفْس تا نمیرد دل و جان صفا نگیرد، همه این شده‌ست کارم هله تا تو شاد باشی

دیدگاهتان را بنویسید