دستت دو و پایت دو و چَشمت دو رواست، امّا دل و معشوق دو باشند خطاست

دستت دو و پایت دو و چَشمت دو رواست، امّا دل و معشوق دو باشند خطاست
معشوقه بهانه‌ای‌ست و معشوق خداست، هر کس که دو پنداشت جهود و ترساست

دیدگاهتان را بنویسید