در گریهٔ خونْ مرا شکرخندِ تو کرد، بی بندِ تو در جهان مرا بندِ تو کرد

در گریهٔ خونْ مرا شکرخندِ تو کرد، بی بندِ تو در جهان مرا بندِ تو کرد
می‌فرمایی که عهد و سوگند تو کو، بدعهد مرا نَه عهد و سوگند تو کرد

دیدگاهتان را بنویسید