جنتی کرد جهان را ز شکر خندیدن آنک آموخت مرا همچو شرر خندیدن

Jannati kard jahan ra ze shakar khandidan anke amukht mara hamcho sharar khandidan
Garche man khod ze adam delkhosh'o khandan zadam eshq amukht mara hamcho sharar xandidan
bi jegar dad mara shah dele chun xorshidi ta nemayam hame ra bi ze jegar xandidan
Be sadaf manam khandam cho mara dar shekanand kare khaman bovad az fath'o zafar khandidan
Yek shab amad be vesaghe man'o amukht mara jane har sobh'o sahar hamcho sahar khandidan
Gar torosh ruy cho abram ze darun khandanam adat bargh bovad vaghte matar khandidan
Chon be kure gozari khosh be zare sorkh negar ta dar atash to bebini ze hajar khandidan
Zar dar atash cho bekhandid to ra miguyad gar na ghalbi benama vaghte zarar khandidan
Gar to mire ajali az ajal amuz konun bar shahe ariyat'o taj'o kamar khandidan
Var to isi sefati khaje dar amuz az oo bar ghame shahvat'o bar made'o nar khandidan
Var dami madraseye ahmade ommi didi ro halalastat bar fazl'o honar khandidan
Ey monajjem agarat shaghghe ghamar bavar shod bayadat bar khod'o bar shams'o ghamar khandidan
Hamcho ghonche to nahan khand'o makon hamcho nabat vaghte eshkufe be balaye shajar khandidan
23:56 wednsday june 15 2022 tara(turkey) gebze home. 

جننتی کرد جهان را ز شکرْ خندیدن آنکِ آموخت مرا همچو شرر خندیدن

گر چه من خود ز عدم دلخوش و خندان زادم عشق آموخت مرا شکلِ دگر خندیدن

بی جگر داد مرا شه دلِ چون خورشیدی تا نمایم همه را بی ‌ز جگر خندیدن

به صدف مانَم خندم چو مرا در شکنند کارِ خامان بوَد از فتح و ظفر خندیدن

یک شب آمد به وثاقِ من و آموخت مرا جانِ هر صبح و سحر همچو سحر خندیدن

گر ترُش رویْ چو ابرم ز درون خندانم عادتِ برق بوَد وقتِ مطر خندیدن

چون به کوره گذری خوش به زرِ سرخ نگر تا در آتش تو ببینی ز حجر خندیدن

زر در آتش چو بخندید تو را می گوید گر نه قلبی بنما وقتِ ضرر خندیدن

گر تو میرِ اجلی از اجل آموز کنون بر شهِ عاریت و تاج و کمر خندیدن

ور تو عیسی صفتی خواجه در آموز از او بر غمِ شهوت و بر ماده و نر خندیدن*

ور دمی مدرسه ی احمدِ اممی دیدی رُو حلال استت بر فضل و هنر خندیدن

ای منججم اگرت شقق قمر باور شد بایدت بر خود و بر شمس و قمر خندیدن

همچو غنچه تو نهان خند و مکن همچو نبات وقتِ اشکوفه به بالای شجر خندیدن

بیت حذف شده به گمان توسسط آقای خامنه ای در قسمت غزل به الفبای فارسی افزوده شد، حذف بیت ما را بر آن داشت بدون افزودن آن تمام غزل را در الفبای لاتین به آغاز این غزل در راستای گذار زبان فارسی از الفبای عربی به لاتین بیافزاییم و همان زمان انجام گرفت، متن بیت در ادامه آمده است، “ای منججم اگرت شقق قمر باور شد بایدت بر خود و بر شمس و قمر خندیدن”. 21:05 شنبه 18 تیر 1401 9 جولای 2022 بلا نسبت طویله، گبضه.

به گمان بیت “ای منججم اگرت شقق قمر باور شد بایدت بر خود و بر شمس و قمر خندیدن” توسسط آقای خامنه ای حذف شده بود و گمان بردیم مناسب است شعر به لاتین نوشته شود و افزوده شد، بیت مذکور بیت پیش از آخرین بیت است، 23:55 چهارشنبه 25 خرداد 1401 خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه). متا فیلد latin-alphbet افزوده شد، 23:59 همین حوالی. این دوومین مورد از این دست بود که امروز به گمان رسید، یکبار افزودن متا فیلد سه دفعه در مجموع آن را افزوده است که پس از ریلود نمایان گشت، 00:02 پنج شنبه 26 خرداد 1401 همین حوالی.

“جنّتی” به “جننتی” ویراست شد، 17:27 چهارشنبه 25 خرداد 1401 خانه Gebze گبزه تارا(ترکیه). ویرگول از انتهای مصرع نخست “جننتی کرد جهان را ز شکرْ خندیدن” حذف شد، 17:30 همین حوالی. در “کارِ خامان بوَد از فتح و ظفر خندیدن” فتحه به “بوَد” افزوده شد، 17:32 همین حوالی. ویرگول از انتهای “گر ترُش رویْ چو ابرم ز درون خندانم” حذف شد، 17:33 همین حوالی. در “بر شهِ عاریت و تاج و کمر خندیدن” کسره بر “شهِ” افزوده شد، 17:35 همین حوالی. در متا فیلد مختص به شماره ی شعر در دیوان کلید محتوا از “m-number” به “post-number” ویراست شد، در خصوص “ور تو عیسی صفتی خواجه در آموز” و خوانش نام اقای عیسی به صورت “ee” در پایان در ابتدا بر آن بودیم تا همچون روال پیشین الف ممدودی در زیر خطط کرسی حروف پس از “ی” در نام آقای عیسی اضافه داریم و از آن جا که از طریق تایپ این نشان در کیبورد Windows مططلع نیستیم یا امکان آن موجود نیست صفحه را به کیبورد Android در گوشی Nokia 3.2 ارسال داشتیم و پیام آن در اعلان ها ظاهر شد امما در Chrome گشوده نشد، به هر ترتیب پس از یک خاموش سازی سیستم و گوشی به این نتیجه رسیدیم که با ستاره گذاشتن(حاشیه خوردن شعر) در انتهای بیت و نوشتن توضیحی بر آن گمان خویش را از خوانش نام آقای عیسی در آن بیت عنوان داریم، 18:20 همین حوالی. دسترسی به اینترنت دست کم احتمالا تا پس از ساعت 21 امروز قطع بود و این بخش که 18:20 ساعت خورده است در این لحظات منتشر شد، 22:24 همین حوالی. “ور دمی مدرسهٔ احمدِ امّی دیدی رُو حلالستت بر فضل و هنر خندیدن” به “ور دمی مدرسه ی احمدِ اممی دیدی رُو حلال استت بر فضل و هنر خندیدن” ویراست شد، 22:38 همین حوالی. محتوای فیلد extra-note(حاشیه ی شعر) از “در خصوص نام آقای عیسی از این منظر خوانش به صورتی “ee” و نه “a”، به صورت isee و نه اینکه isa.” به “در خصوص نام آقای عیسی از این منظر خوانش به صورت “ee” و نه “a”، به صورت isee و نَه isa.” ویراست شد،

دیدگاهتان را بنویسید