با هستی و نیستیم بیگانگی است، وز هر دو بریدنم نَه مردانگی است

با هستی و نیستیم بیگانگی است، وز هر دو بریدنم نَه مردانگی است
گر من ز عجایبی که در دل دارم دیوانه نمیشوم ز دیوانگی است

دیدگاهتان را بنویسید