ای شاه ولایت دو عالم مددی، بر عجز و پریشانی حالم مددی

ای شاهِ ولایتِ دو عالم مددی، بر عجز و پریشانیِ حالم مددی

ای شیرِ خدا زود به فریادم رس جز حضرتِ تو پیشِ که نالم مددی

دیدگاهتان را بنویسید