ای خوی تو در جهانْ مِی و شیر ای جان، از دلشدگان گناه کم گیر ای جان

ای خوی تو در جهانْ مِی و شیر ای جان
از دلشدگان گناه کم گیر ای جان
گر دست شکسته شد گمان گیر ای جان
اینک به شکنجه زیر زنجیر ای جان

دیدگاهتان را بنویسید