ای آمده کار من به جان از غم تو، تنگ آمده بر دلم جهان از غم تو

ای آمده کارِ من به جان از غمِ تو تنگ آمده بر دلم جهان از غم تو

هان ای دل و دیده تا به سر برنکنم خاکِ همه دشتِ خاوران از غم تو

دیدگاهتان را بنویسید