اندرآ در خانه یارا ساعتی، تازه کن این جان ما را ساعتی

اندرآ در خانه یارا ساعتی، تازه کن این جانِ ما را ساعتی
این حریفان را بخندان لحظه‌ای، مجلسِ ما را بیارا ساعتی
تا ببیند آسمان در نیم‌شبْ آفتابِ آشکارا ساعتی
تا ز قونیه بتابد نور عشقْ تا سمرقند و بخارا ساعتی
روز کن شب را به یک دم همچو صبحْ بی درنگ و بی ‌مدارا ساعتی
تا ز سینه برزند آن آفتاب همچو آب از سنگِ خارا ساعتی
تا ز دارالملکِ دل برهم زند مُلکِ نوشِروان و دارا ساعتی

دیدگاهتان را بنویسید